Ważne aspekty związane z wykonywaniem prac ziemnych