Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseoxo/domains/urbassc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Iniekcja ciśnieniowa w niskiej cenie - URBASSC Nowoczesne wnętrza

Iniekcja ciśnieniowa w niskiej cenie

Wiele budynków nie posiada prawidłowej hydroizolacji lub ta izolacja została uszkodzona. Odtwarzanie skutecznej hydroizolacji poziomej lub pionowej metodami tradycyjnymi często wymaga odkopania fundamentów i odsłaniania ścian budynków. Takie działania, stanowiące spory wysiłek logistyczny i finansowy, czasem są niezbędne i nie da się ich uniknąć. Istnieje technologia pozwalająca naprawić, odtworzyć lub stworzyć od nowa izolację przeciwwilgociową bez tak poważnych przedsięwzięć.

Czym jest iniekcja ciśnieniowa?

iniekcja ciśnieniowa w korzystnej cenieMetoda iniekcji ciśnieniowej polega na wywierceniu układu niedużych otworów, zamontowaniu w nich tak zwanych pakerów (iniektorów) i wtłoczenia przez nie pod ciśnieniem substancji uszczelniającej, np. żywica epoksydowa lub poliuretanowa. Dobór materiałów iniekcyjnych zależy od rodzaju i zakresu działań prowadzących do odbudowy lub naprawy hydroizolacji, stopnia zawilgocenia lub przeciekania ścian oraz rodzaju surowca budowlanego. Do iniekcji wykorzystywane są różnego rodzaju żywice poliuretanowe, akrylowe, epoksydowe, zaczyny cementowe lub krzemiany. W niektórych przypadkach, najlepszym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie mieszanki kilku substancji. Iniekcja ciśnieniowa w korzystnej cenie ma dwie główne zalety. Jest skuteczna na mokrych i grubych murach. Za optymalny rozstaw otworów przyjmuje się 10 – 12,5 cm w iniekcji jednorzędowej. W dwurzędowej rozstaw w jednym poziomie nie powinien przekraczać 20 cm przy maksymalnym odstępie między rzędami 8 cm. Otwory powinny mieć średnicę 10 – 18 mm. Należy je wiercić je poziomo pod kątem 30º. Otwory nawiercone poziomo powinny być wykonane w spoinie. Odstęp między przeciwległym licem ściany a końcem otworu powinien wynosić 5 – 8 cm. W oczyszczonych otworach obsadza się końcówki iniekcyjne – pakery. Nie wolno zbyt gwałtownie rozpoczynać wtłaczania preparatu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie muru. Proces powinien przebiegać w sposób ciągły, przy jednostajnym ciśnieniu do momentu uzyskania równomiernej, poziomej strefy działania. Ciśnienie zależy od wytrzymałości ściany, docelowo wynosi 5 – 10 barów. Wtłaczany pakerami materiał iniekcyjny pozwala wypełnić powstałe uszkodzenia lub przerwy w całym przekroju muru.

Nowoczesne iniekcje ciśnieniowe można stosować do wypełniania wszelkiego rodzaju pustek i dylatacji, wzmacniania (klejenia) konstrukcji, kotwienia ścian wykopów, a także stabilizowania gruntu i skał. Iniekcje ciśnieniowe można przeprowadzać w elementach betonowych, kamiennych, ceglanych, a także na styku tych elementów z częściami metalowymi i żeliwnymi.