Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseoxo/domains/urbassc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Krótka historia radców prawnych - URBASSC Nowoczesne wnętrza

Krótka historia radców prawnych

W polskim systemie sądowniczym istnieją dwa zawody, które uprawniają posiadacza ich do reprezentowania swojego klienta przed sądem. Są to zawody adwokata i radcy prawnego. Każdy z nich posiada szereg przywilejów wynikających ze swojego statusu i zwyczajowo określa się ich mianem „mecenasów”. Jeden i drugi to przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, ale radcowie prawni, według polskiego prawa mogą być zatrudniani w ramach umowy cywilno-prawnej.

Adwokat i radca prawny

radcy prawni w legnicyPoczątek historii radców prawnych w polskim systemie prawnym datuje się na lata 60 XX wieku. Wówczas radcy prawni zobowiązani byli ustawą do świadczenia usług o charakterze prawnym przedsiębiorstwom krajowym oraz bankom. Podmioty, które podlegały ustawie miały obowiązek korzystania z usług prawnych tylko i wyłącznie z radcami prawnymi. Tego typu podział skutkował min. na dostosowywaniu uczelni wyższych pod względem programowym potrzebom wykształcenia radców prawnych. Stąd ich specjalizacja w prawie gospodarczym prawie międzynarodowym i prawie pracowniczym. Dopiero w roku 1988 dokonano w polskim prawie rozróżnienia obecnego po dziś dzień. Wyodrębniono zawód radców prawnych, definiując go jako działalność gospodarcza nakierowana na usługę doradztwa prawnego. Tak skonstruowany podział obowiązków pomiędzy radców prawnych, a adwokatów widzimy po dziś dzień. Istnieją radcy prawni w Legnicy, których podział pomiędzy adwokaturę, a funkcję radcy prawnego w sposób synkretyczny zanikł, pozostawiając jednocześnie znak rozpoznawczy radców prawnych, ich pogłębioną analizę. W 1997 roku radcy prawni zyskali swój ostateczny kształt, gdzie zostali zawodem zaufania publicznego, a także zyskali, w przeciwieństwie do adwokatów, możliwość bycia zatrudnionym w ramach umowy cywilnoprawnej. Dodatkowym zastrzeżeniem jest, że zatrudniający go podmiot musi zagwarantować mu pensje w wysokości odpowiadającej przynajmniej stanowisku eksperckiemu. Dodatkowo, radcy prawni posiadają bardzo dużą autonomię w sprawowaniu swojej funkcji w ramach umowy cywilnoprawnej, wynikającą z Konstytucji, Ustawy o radcach prawnych oraz z Kodeksu Etyki Radców Prawnych.

Szczególny status radców prawnych wynika z synkretyzmu, do jakiego doszło pomiędzy zawodami adwokata i radcy prawnego. Zawód radcy prawnego wyodrębnił się dopiero w epoce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale swoje skonkretyzowanie uzyskał dopiero w roku 1997. Radcy prawni w całej Polsce stoją na straży obiektywizmu i dzień po dniu przygotowują analizy, ekspertyzy i doradzają milionom Polaków co do poruszania się w granicach prawa.