Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseoxo/domains/urbassc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Próbki mikrobiologiczne powietrza - URBASSC Nowoczesne wnętrza

Próbki mikrobiologiczne powietrza

 

Aby określić skalę skażenia powietrza grzybami pleśniowymi w budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych oraz w zakładach przemysłowych wykonuje się badania mikrobiologiczne powietrza. Badania takie przeprowadza się również w obiektach, w których można zaobserwować ślady zawilgocenia. Pozwala to wskazać zagrożenia, jakie niesie niekorzystny mikroklimat w miejscu przebywania ludzi. Najczęściej podczas badania grzybów pleśniowych dokonuje się analizy ilościowej oraz jakościowej w pobranych próbach.

Mikroorganizmy w powietrzu

próbniki powietrzaŻeby sprawdzić, czy źródło zagrzybienia znajduje się wewnątrz, czy na zewnątrz budynku należy pobrać próbę kontrolną. Ocena jakościowa grzybów pleśniowych przeprowadzana jest później w laboratorium. Na podstawie cech morfologicznych wzrosłych kolonii oraz obrazu mikroskopowego, czyli ich wyglądu. W celu odpowiedniego ich zidentyfikowania najlepiej opierać się na opisach zawartych w naukowych kluczach diagnostycznych. Specjaliści w tej dziedzinie porównują cechy morfologiczne i fizjologiczne danych pleśni i grzybów. Poboru prób powietrza dokonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Niezbędne są próbniki powietrza, które umożliwiają schwytanie reprezentatywnej próby z otoczenia. Na rynku jest wiele urządzeń do pomiaru mikrobiologicznego. Przyrząd ten działa na zasadzie siły odśrodkowej. Jest stosunkowo niewielkim przyrządem z metalu, które zasysa pewną część powietrza. Wciągane powietrze wchodzi do bębna koncentrycznie, w stożkowej formie, następnie rotuje, a komórki organizmów obecne w powietrzu, pod wpływem siły odśrodkowej są wyrzucane na pożywkę. Pożywka najczęściej znajduje się na wymiennych szalkach Petriego lub paskach z agarem. Po pobraniu próbek, szalki lub paski z pożywką są inkubowane przez określoną ilość dni w odpowiedniej temperaturze. Później trzeba zliczyć otrzymane kolonie. Następnie wybiera się kolonie, izoluje i dalej wysiewa. Po pomiarach i obliczeniach można uzyskać ilość grzybów i pleśni znajdujących się w powietrzu w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Grzyby pleśniowe w powietrzu są poważnym zagrożeniem dla ludzi. Mogą prowadzić do wystąpienia nieprzyjemnych skutków zdrowotnych, takich jak alergie, grzybice czy reakcje toksyczne. Przeprowadzając badania i na podstawie ich wyników, a także kompleksowej ekspertyzy mykologiczno – budowlanej należy stworzyć szczegółowe zalecenia. Pozwala to również wprowadzić działania naprawcze. Badania te mają na celu poprawę jakości powietrza w określonej zamkniętej powierzchni.