Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseoxo/domains/urbassc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Saperom bez doświadczenia wstęp wzbroniony - URBASSC Nowoczesne wnętrza

Saperom bez doświadczenia wstęp wzbroniony

 

Teren Rzeczpospolitej Polskiej był w przeszłości areną zmagań wojennych mocarstw. XX wiek przyniósł gwałtowny rozwój sztuki militarnej wraz z wynalezieniem środków wybuchowych, takich jak mina, bomba czy rakieta. W systematyce wojskowej są to środki rażące o terminie ważności określonej trwałością urządzenia reagującego i zapalającego. Stąd, w dalszym ciągu istnieje problem niewybuchów z czasów II wojny światowej i cierpi na tym tempo postępowania wielu prac o charakterze budowlanym. Z drugiej strony, jest to jednak okazja do znalezienia niszy w biznesie.

Saper myli się tylko raz

doświadczony saperProblem niewybuchów pojawia się niemal przy każdej inwestycji budowlanej. Teren obecnych granic Polski był obszarem jednych z najcięższych bojów w czasie II wojny światowej, zarówno w czasie inwazji Niemiec na Polskę, jak i w czasie odwrotu wojsk niemieckich przed nacierającą Armią Czerwoną. Każda poważna inwestycja budowlana o dużym rozmachu powinna zostać poprzedzona dokładnym zbadaniem terenu inwestycyjnego pod kątem obecności na nim niewybuchów. Tylko posiadając odpowiednie uprawnienia, można na terytorium RP prowadzić prace o charakterze saperskim. Stąd warto powierzyć te usługi sprawdzonym specjalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Doświadczony saper powinien prezentować bogate kwalifikacje. W Polsce bogate doświadczenie saperskie zdobywa się głównie na poligonach wojskowych oraz na misjach zagranicznych: w Iraku, Afganistanie, Libanie, Syrii czy Bośni i Hercegowinie. Doświadczony saper zdobywa doświadczenie w warunkach pracy pod presją istnienia realnego zagrożenia zdrowia i życia, dlatego jego praca charakteryzuje się doskonałą precyzją oraz odpornością na stres. Tylko tego typu kwalifikacje zapewniają sprawny przebieg prac o charakterze saperskim. Doświadczony saper posiada również doświadczenie w pracy rozbiórkowej, gdyż saper to nie tylko osoba zajmująca się oczyszczaniem i unieszkodliwianiem środków wybuchowych, ale potrafi on również dokonać rozbiórki budowlanej przy użyciu materiałów wybuchowych.

Praca sapera jest wielowymiarowa, nie zamyka się w jednej przestrzeni działalności. Saper prowadzi oczyszczanie danego terenu z niebezpiecznych materiałów wybuchowych, unieszkodliwia w profesjonalny i bezpieczny sposób potencjalnie niebezpieczny materiał wybuchowy, dokonuje rozbiórki elementów inżynieryjnych i budowlanych z wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz prowadzi nadzór związany z pracami saperskimi. Doświadczony saper to osoba, która zajmie się dla danego inwestora wszystkimi w/w problemami.