Zatrudnijmy uznanych audytorów fotowoltaiki

Założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku czy w jego pobliżu jest ostatnio coraz bardziej popularnym trendem. Trend ten jest nie tylko wyrazem ogólnej troski o środowisko naturalne i większej świadomości zagrożeń przyrodniczych, lecz także możliwości poczynienia ogromnych oszczędności w wydatkowaniu na energię elektryczną. Własny prąd, produkowany przez własny system jest zawsze o wiele tańszy, a w przypadku licznych i sporych dofinansowań na budowę prywatnych elektrowni zasilanych naturalnymi źródłami energii, jest opłacalną inwestycją na lata.

Zadania audytorów fotowoltaiki

uznany audytor instalacji fotowoltaicznychPrzed zleceniem budowy instalacji produkującej prąd z naturalnych źródeł, w tym przypadku chodzi o słońce – panele fotowoltaiczne od lat są najpopularniejszą instalacją zasilającą prywatne gospodarstwa domowe – należy wykonać skrupulatny i racjonalny audyt miejsca. Dzięki zapoznaniu się osoby przeprowadzającej ocenę budynku z jego zasobami i możliwościami energetycznymi możliwe jest ustalenie potencjału miejsca oraz rodzaju instalacji. Najlepiej, jeśli to uznany audytor instalacji fotowoltaicznych dokonuje ważnych ustaleń odnośnie do opłacalności danej inwestycji. Mamy wówczas pewność, że nasze potrzeby i preferencje oraz faktyczne zapotrzebowania na energię zostaną w pełni zaspokojone. Audytor bada infrastrukturę posesji, pyta o planowane rozszerzenie zabudowań, sprawdza możliwości podłączenia do dużej linii energetycznej, a w końcu proponuje najbardziej optymalny model instalacji, który byłby w stanie sprostać wymaganiom. Dobierane są zarówno panele, jak i sposoby przyłączenia do domowej instalacji. Bez audytora nie odbędzie się również oddanie wykonanej już minielektrowni do użytku. Również wówczas obowiązuje procedura rozpoznania i sprawdzania, czy na pewno wszystko zostało właściwie wykonane oraz nie stanowi zagrożenia dla użytkowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda modernizacja energetyczna budynku wymaga wcześniejszych oględzin. Audytor zapoznaje się z potencjałem miejsca, a następnie próbuje ustalić szczegółowy plan zmian oraz system, który zapewniłby optymalne zaopatrzenie w energię. Dzięki audytowi realizacja inwestycji jest sprawniejsza, bardziej trafna i łatwiejsza. Audyt zapewnia również szybsze pozyskanie dofinansowania na modernizację. Istotne jest jednak, by zatrudnić do tego celu prawdziwego fachowca, wówczas inwestycja na pewno będzie udana, optymalna dla danej zabudowy oraz użytkowników, a pieniądze i wszystkie koszty inwestycji bardzo szybko się zwrócą.